Fullmäktige 3/11-15 em

Tid: 03:55:56, Publicerad: 2016-02-18 21:08

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:31 Motion 12/2014 från Kjell Bäckman (V): Komplettera redovisningen av vårdköer med en bild av allt som också görs.
 • 00:06:02 Motion 19/2014 från Ewa-May Karlsson (C), m fl: Initiativ för tidig dignostik av lungcancer i Sverige.
 • 00:25:55 Motion 5/2015 från Birgitta Norvall (KD): Etablera lågtröskelmottagning för aktiva missbrukare sam inför sprutbytesprogram i Vb
 • 01:11:07 Västerbottens läns landsting Innovation AB, bildande, bolagsordning och ägardirektiv.
 • 01:16:49 Västerbottens läns landstings bolagspolicy
 • 01:17:18 Framtidens vårdinformationsstöd. Inriktningsbeslut
 • 01:37:22 Kollektivtrafikstrategi; Planeringsförutsättningar för kollektivtrafik; Plan för extraordinära händelser; P-vision, slutrapport
 • 01:39:33 Tandvårdtaxor 2016
 • 01:42:43 Förvaltningspolicy för Västerbottens läns landsting
 • 01:43:13 Komponentavskrivningar för materiella anläggningskostnader
 • 01:44:12 Besvarande av interpellationerna 48-53