Fullmäktige 3/11 -15 fm

Tid: 03:08:18, Publicerad: 2016-02-18 20:22

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

  • 00:00:02 (På grund av ljud- och bildproblem saknas formalia, t ex upprop)
  • 00:00:04 Anmälan av motioner
  • 00:03:03 Revisorernas rapport till landstingsfullmäktige
  • 00:08:23 Besvarande av interpellationer 39-47