Fullmäktige 17/6 -15 em

Tid: 02:13:52, Publicerad: 2016-02-18 19:48

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

  • 00:00:34 Forts Landstingsplan 2016-2019 samt budget 2016
  • 00:26:16 Valärenden
  • 00:26:51 Besvarande av frågor
  • 00:33:11 Besvarande av interpellationer 29-38
  • 02:11:57 Anmälan av inkommande skrivelser