Fullmäktige 18/6 -18, eftermiddag

Tid: 03:55:28, Publicerad: 2018-06-19 14:57

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:41 Norrlandstingens regionförbund. Ansvarsfrihet 2017
 • 00:01:18 Norrlandstingens regionförbund. Årsredovisning 2017
 • 00:08:37 Samordningsförbundet Lycksele-Malå, Skellefteå-Norsjö Umeåregionen. Ansvarsfrihet 2017
 • 00:10:57 Science Park i Umeå AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2017
 • 00:11:50 VLL Innovation AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2017
 • 00:12:59 Landstingsstyrelsens årliga prövning om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet ...
 • 00:13:32 Komplettering av bilagor till revisionsberättelsen 2017
 • 00:13:54 Investeringsram 2018, revidering
 • 00:14:38 fFinansiella mål 2018, revidering
 • 00:15:34 Utökad upplåning för strategiska investeringar
 • 00:16:04 Riktlinje för investeringar inom Västerbottens läns landsting
 • 00:16:30 Delårsrapport per april 2018
 • 02:30:52 Reglemente för regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och fullmäktigeberedningar
 • 02:34:22 Informationssäkerhet, policy
 • 02:34:50 Övertagande av Uminova Innovation ABs aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB
 • 02:35:27 Valärenden, besvarande av frågor och handlingar för kännedom
 • 02:47:02 Interpellation 31/18 från Niklas Sandström (M): Ska fler patienter behöva dö i Västerbottens växande vårdköer?
 • 03:05:34 Interpellation 32/18 från Carin Hasslow (L): Hur kommer sommaren 2018 att se ut på Skellefteå lasarett?
 • 03:16:58 Interpellation 33/18 från Marianne Normark (L): Återför den geriatriska kompetensen i särskilda boenden.
 • 03:36:33 Interpellation 34/18 från Marianne Normark (L): Specialiserade hälsocentraler för psykisk ohälsa ett lyft för primärvården