Fullmäktige 19/6 -18, förmiddag

Tid: 03:32:18, Publicerad: 2018-06-19 10:04

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:06 Formalia med upprop mm
 • 00:04:44 Revisorernas rapport till landstingsfullmäktige. Bert Öhlund.
 • 00:09:25 Motion 11-2017 från Henrik Agerhäll (-). Debitera för ambulansresor
 • 00:10:57 Motion 13/17 från Marianne Normark (L) m.fl. Psykiatriambulans avstigmatiserar psykisk ohälsa.
 • 00:37:45 Motion 14/2017 från Marianne Normark (L) m.fl. Om screening av tjock-tarmscancer.
 • 00:46:36 Motion 15/17 från Nicklas Sandström (M). Utred vårdval inom audiologi.
 • 01:27:23 Motion 16/17 från Marianne Normark (L) m.fl. Erbjud nyexaminerade sjuksköterskor introduktionsår.
 • 02:06:10 Motion 22/17 från Urban Larsson (C). Fjällnära akutsjukvård.
 • 02:28:45 Motion 24/17 från Maria Kristoffersson (C) m.fl. Tillgängliga kollektivtrafiktransporter till alla tre sjukhus.
 • 02:34:07 Motion 5/18 från Henrik Agerhäll (-). Avskaffa kulturduolorna .
 • 02:51:53 Motion 6/18 från Marianne Normark (L). Ta bort övre åldersgränsen.
 • 03:09:12 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Ansvarsfrihet 2017
 • 03:14:24 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Årsredovisning 2017.