Fullmäktige 16/6 -15 em

Tid: 03:15:43, Publicerad: 2016-02-18 18:58

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

  • 00:00:02 Forts. Motion nr 8-2014 från Olle Edblom (C). Upphandling av närproducerade livsmedel
  • 00:33:52 Motion nr 9-2014 från Birgitta Nordvall m.fl. (KD). Barnrättskonsekvensanalyser i landstinget
  • 00:43:40 Motion nr 10-2014 från Nicke Grahn (FP). Försök med gemensam personalrekrytering
  • 01:02:47 Motion nr 11-2014 från Nicke Grahn (FP). Gemensam nämnd för primärvård och omsorg i Dorotea och Tåsjö
  • 01:15:47 Motion nr 14-2014 från Thommy Bäckström (FP). Generösare bestämmelser för sjukresor
  • 01:31:54 Motion nr 16-2014 från Birgitta Nordvall (KD) m.fl. Inrätta Barnskyddsteam i sjukvården
  • 02:09:50 Motion nr 2-2015 från Petter Nilsson (SD). Landstinget bör stötta lokal produktion
  • 02:17:46 Besvarande av interpellationer 30-34