Fullmäktige 16/6 -15 fm

Tid: 03:25:13, Publicerad: 2016-02-18 18:18

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:06 Sammanträdet öppnas, formalia
 • 00:08:12 Anmälan av frågor
 • 00:08:42 Anmälan av interpellationer
 • 00:12:00 Revisorernas rapport till landstingsfullmäktige
 • 00:16:55 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, ansvarsfrihet, årsredovisning och budget
 • 00:18:48 Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, Umeå-Vännäs och Lycksele-Malå, ansvarsfrihet
 • 00:20:38 Revisionsberättelser för landstingets förtroendemannaorgan
 • 00:21:07 Hälso och sjukvård i hemmet, skatteväxling
 • 00:22:24 Svenskt ambulansflyg, bildande av kommunalförbund
 • 01:03:17 Reviderat reglemente för landstingsstyrelsen
 • 01:03:46 Hälsoval Västerbotten, delårsrapport
 • 01:09:41 Delårsrapport per april 2015
 • 01:49:00 Patient- och egenavgifter
 • 02:05:35 Motion nr 6-2014 från An dreas Löwenhöök (M) m.fl. Inrätta platschef på Skellefteå lasarett
 • 02:40:56 Motion nr 7-2014 från Marianne Normark (FP) m.fl. Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor
 • 02:57:35 Motion nr 8-2014 från Olle Edblom (C). Upphandling av närproducerade livsmedel