Fullmäktige 29/4 -15 - em

Tid: 01:34:14, Publicerad: 2016-02-18 14:26

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

  • 00:06:13 Sammanträdet återupptas, interpellation 15-28 debatteras
  • 01:32:44 Valärenden
  • 01:33:26 Anmälan av inkommen skrivelse