Fullmäktige 28/4 -15 - em

Tid: 03:18:47, Publicerad: 2016-02-18 13:15

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:10:42 Motion 13/2014. Dags att satsa på undersköterskeyrket.
 • 00:46:32 Motion 15/2014. Hembesök hos äldre.
 • 01:02:06 Motion 1/2015. Inrätta en mobil äldreakut.
 • 01:07:22 Fastighetsutvecklingsplan för Västerbottens läns landsting
 • 01:31:53 Deltagande i nämndsmöten på distans
 • 01:36:46 Ersättning till förtroendevalda
 • 01:37:31 Landstingsfullmäktiges arbetsordning
 • 01:38:07 Revisorenas reglemente
 • 01:38:37 Internkontrollarbete 2014
 • 01:39:13 Norrlandstingens regionförbund, ansvarsfrihet
 • 01:40:15 Besvarande av interpellationer, fortsättning med nr 20