Fullmäktige 28/4 -15 - fm

Tid: 04:00:07, Publicerad: 2016-02-18 13:12

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

  • 00:00:04 Sammanträdet inleds
  • 00:01:15 Anmälan av ersättare
  • 00:04:11 Upprop och val av justerare
  • 00:08:24 Anmälan av interpellationer, frågor och motioner
  • 00:15:59 Besvarande av interpellationer