Fullmäktige 17/2 -15 - em

Tid: 02:36:31, Publicerad: 2016-02-18 12:16

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:30 Motion 1/2014 av Helen Forsberg (V) "Styrs resurserna till de sjukaste västerbottningarna?"
 • 00:17:32 Folkhälsopolitiskt program 2015-2019
 • 00:31:48 Regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation inom VLL.
 • 00:38:01 Förändring av remissregler.
 • 00:43:50 Inetern kontroll, reglemente.
 • 00:44:32 Nämnderna för folkhälsa och primärvård, patientnämnd och revision.
 • 00:45:16 Gemensam måltidsnämnd mellen Skellefteå kommun och landstinget.
 • 00:45:57 Norrlandstingens regionförbund, arbetsordning.
 • 00:46:32 Norrlands universitetssjukhus byggnad 9 A och B. Laglighetsprövning av ansökning om rivningslov.
 • 00:48:57 Valärenden.
 • 00:50:42 Besvarande av frågor.
 • 00:53:42 Besvarande av interpellationer.