Fullmäktige 16/2 -16 em

Tid: 03:41:27, Publicerad: 2016-02-16 14:43

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:30 Motion 17/2014: Kostnadsfria glasögon till barn upp till 9 år.
 • 00:16:29 Motion 3/2015: Ny modell för effektivare styrning av användning, skötsel och underhåll av lokaler.
 • 00:45:04 Motion 4-2015: Mer patienttid, mindre administration.
 • 01:06:44 Motion 7/2015: Överför barn- och ungdomspsykiatrin till barn- och ungdomskliniken.
 • 01:43:52 Kostnadsfria läkemedel för barn under 18 år. Ramjustering av budget 2016.
 • 01:45:37 AB Transitio. Förnyat borgensåtagande avseende spårfordon Itino 1429.
 • 01:46:23 Kommuninvest Ekonomisk Förening. Medlemsansökan.
 • 01:48:39 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Arvodering av styrelse och revision.
 • 01:53:05 Attestreglemente för Västerbottens läns landsting.
 • 01:53:40 Hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering, reviderat reglemente.
 • 01:55:18 Valärenden.
 • 01:55:52 Besvarande av frågor.
 • 02:09:58 Interpellation 60/2015: Begränsa nyttjandet av stafettläkare och annan hyrpersonal.
 • 02:31:52 Interpellation 61/2015: Att blanda kön i sjukhussalar är oetiskt.
 • 02:43:13 Interpellation 62/2015: Västerbotten i strykklass?
 • 02:57:37 Interpellation 63/2015: Stressrehabilitering.
 • 03:11:08 Interpellation 2/2016: Varför har inte kvinnor i större utsträckning de välbetalda jobben?
 • 03:28:02 Interpellation 3-2016: Förmågan att politiskt styra i en djungel av styrdokument?