Fullmäktige 20/2-18, eftermiddag.

Tid: 03:59:20, Publicerad: 2018-02-20 15:21

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:26 Motion 3-2017 från Liv Granbom (M). Mer frihet på ålderns höst med bättre syn.
 • 00:10:37 Motion 4-2017 från Marianne Nordmark (L) m.fl. Välkomna Örnsköldsvik.
 • 00:32:32 Motion 5-2017 från Betty-Ann Nilsson (KD). Inför E-frikort i VLL.
 • 00:47:07 Motion 6-2017 från Ewa-May Karlsson (C). Laddstolpar för elbilar.
 • 01:15:40 Motion 10-2017 från Thommy Bäckström (L). Kostnadsfri HPV-vaccinering för pojkar.
 • 01:24:31 Länsgemensam analys- och handlingsplan för riktade insatser rörande psykisk hälsa 2018-2021.
 • 01:51:26 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelse.
 • 02:04:50 Patientnämnden, reglemente.
 • 02:05:16 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL.
 • 02:05:55 Arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2019-2022.
 • 02:06:29 Regelverk för förutsättningar för förtroendevaldas arbete 2019-2022.
 • 02:07:52 Norrlandstingens regionförbund, verksamhetsplan 2018-2020.
 • 02:08:27 Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling. Ny förbundsordning.
 • 02:08:52 Science Park i Umeå AB. Finansiering 2018-2020.
 • 02:09:41 Uppförande av Regionens Hus.
 • 03:09:44 Skrivelse från HSN till landstingsfullmäktige. Budget och verksamhet inom HSN.
 • 03:52:32 Förändring av budgetramar 2018
 • 03:53:32 Valärenden
 • 03:53:50 Besvarande av frågor
 • 03:58:43 Handlingar för kännedom