Fullmäktige 20/2-18, förmiddag.

Tid: 03:50:50, Publicerad: 2018-02-20 10:23

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:14 Sammanträde öppnas med upprop.
 • 00:10:50 Revisorernas rapport till Landstingsfullmäktige
 • 00:18:51 Interpellation 57-2017 från Carin Hasslow (L). Stängning av psykiatrisk vårdavdelning i Skellefteå.
 • 00:39:53 Interpellation 2-2018 från Birgitta Nordvall (KD). Finns mässlingssmitta även i Västerbotten?
 • 00:48:58 Interpellation 3-2018 från Andreas Löwenhöök (M). Växander vårdköer.
 • 01:36:50 Interpellation 4-2018 från Marianne Nordmark (L). Hur långt kan vårdplatsneddragningarna gå?
 • 02:07:59 Interp.5-2018 fr.Liv Granbom (M). Informeras patienter om möjligheten till provtagning i hemmet vid blodförtunnande behandling?
 • 02:15:36 Interpellation 6-2018 från Carin Hasslow (L). Privata läkarmottagningar.
 • 02:28:49 Interpellation 7-2018 från Carin Hasslow (L). Öppnande av fler vårdplatser på Skellefteå lasarett.
 • 02:47:40 Interpellation 8-2018 från Olle Edblom (C). Prostatascreening.
 • 03:09:11 Interp.9-2018 fr.Marianne Nordmark (L). Hur är det med den ökade tillgängligheten inom landstingets barn- och ungdomspsykiatri?