Fullmäktige 16/2 -16 fm

Tid: 03:01:30, Publicerad: 2016-02-16 09:39

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

  • 00:00:05 Sammanträdet inleds med upprop och formalia
  • 00:11:00 Revisorernas rapport till landstingsfullmäktige
  • 00:17:47 Interpellation 54/2015: När ska alla i Västerbotten erbjudas hälsoundersökningar?
  • 00:41:24 Interpellation 55-2015: När ska landstinget ta lärdom av goda privata exempel?
  • 01:04:44 Interpellation 56-2015: Når primärvården psykiatrin på ett enkelt sätt?
  • 01:21:43 Interpellation 57/2015: Ska hälsocentraler i Umeå och Skellefteå stängas?
  • 01:53:16 Interpellation 58/2015:. Bristen på distriktsläkare och deras arbetssituation.
  • 02:36:44 Interpellation 59/2015: Handlingsplan mot hälsocentralsstängningar.
  • 02:54:27 Utdelning av Folkhälsopris 2015