Fullmäktige 4/11 -15 fm

Tid: 02:39:19, Publicerad: 2016-02-10 11:53

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

  • 00:00:06 Sammanträdet inled med upprop
  • 00:03:44 Delårsrapport
  • 02:06:01 Samordningsförbundet Umeå-Vännäs. Nya medlemmar samt revidering av förbundsordning
  • 02:07:08 Stiftelsen Västerbottens Museum samlingar. Revisionsrapport.
  • 02:08:09 Sammanträdestider 2016
  • 02:09:35 Valärenden
  • 02:11:06 Besvarande av frågor