Fullmäktige 22/11 17, em

Tid: 02:48:48, Publicerad: 2017-11-22 13:49

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

  • 00:00:11 Delårsrapport för VLL inklusive uppföljning av intern kontroll, fortsättning.
  • 01:47:07 Valärenden och besvarande av frågor.
  • 01:54:24 Interpellation 52-17 När blir vallöftet att ingen ska vänta längre än 4 veckor för cancerbehandling verklighet? N Sandström (M)
  • 02:14:54 Interpellation 53-2017 Hur går arbetet med den nya samverkan för utskrivningsklara patienter? Niklas Sandström (M)
  • 02:29:15 Interpellation 54-2017 Gratis influensavaccin för riskgrupper? Marianne Normark (L)
  • 02:40:25 Interpellation 55-2017 Västerbottningen får bara läsa delar av sin journal via 1177? Birgitta Nordvall (KD)