Fullmäktige 22/11 -17, fm

Tid: 03:20:46, Publicerad: 2017-11-22 09:51

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:11 Sammanträdet öppnas med upprop.
 • 00:03:19 Bidrag till peruk och medicinska sjalar.
 • 00:04:16 Subvention av vaccin mot rubella till fertila kvinnor.
 • 00:05:23 Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2019-2021
 • 00:06:06 Utökad investeringsram 2017 för byggnader
 • 00:12:10 Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling. Delårsrapport.
 • 00:32:13 Norrlandstingens regionförbund. Delårsrapport.
 • 00:32:34 Norrlandstingens regionförbund. Verksamhetsplan och budgetram för 2018-2020
 • 00:33:07 Förtroendemannaorganisation 2019-2020
 • 01:05:27 Den nya regionkommunens förvaltningsorganisation
 • 01:14:55 Årsarvoden för förtroendevalda mandatperioden 2019-2022
 • 02:08:47 VLL Innovation AB. Årsarvode för ordförande
 • 02:25:58 Delårsrapport för VLL inklusive uppföljning av intern kontroll