Fullmäktige 21/11 -17, em

Tid: 03:18:19, Publicerad: 2017-11-21 14:29

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:04:25 Motion 23-16 Ökad möjlighet till läkarkontakt – inför digital läkarmottagning. Birgitta Nordvall (KD)
 • 00:25:40 Motion 24-16 Öppna fler vårdplatser på Skellefteå lasarett. Carin Hasslow (L)
 • 00:56:57 Motion 25-16 IT i ambulans ger patientsäkerhet. Birgitta Nordvall (KD)
 • 01:24:10 Motion 1-17 Likvärdig vård i hela länet. Daniel Öhgren (C)
 • 01:38:03 Motion 2-17 Inför en informations och bemötandegaranti. Niklas Sandström (M)
 • 02:18:23 Motion 7-17 E-förslag Petter Nilsson. (SD)
 • 02:28:47 Motion 8-17 Tillskapande av en intermediär slutenvårdsavdelning. Niklas Sandström (M)
 • 02:33:34 Motion 9-17 Fungerande samverkan – inget som händer av sig själv. Daniel Öhgren (C)
 • 02:47:43 Norrlands universitetssjukhus, byggnad 28. Ny psykiatribyggnad
 • 03:07:25 Tandtaxor 2018
 • 03:08:25 Diabeteshjälpmedel gällande permanenta blodsockermätare. Patientavgift