Fullmäktige - 21/11 -17, förmiddag

Tid: 03:12:30, Publicerad: 2017-11-21 09:45

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:10 Sammanträdets öppnande och formalia; upprop, anmälan av ersättare, val av justerare
 • 00:05:06 Anmälan av interpellationer, frågor och motion
 • 00:07:47 Revisorernas rapport till landstingsfullmäktige, Bert Öhlund
 • 00:13:19 Interpellation 45-2017 Läkarstudenter blir negativt särbehandlade på grund av kön av Marianne Normark (L)
 • 00:38:09 Interpellation 46-17 Blev det bättre med länskliniken. Niklas Sandström (M)
 • 01:43:01 Interpellation 47-17 Åtgärder för att få ned sjuktalen inom Västerbottens läns landsting Tommy Bäckström (L)
 • 02:05:14 Interpellation 48-17 Ta bort remisstvånget till mammografiscreening kvinnor +74 år. Marianne N (L)
 • 02:25:39 Interpellation 49-17 Alkohol- och drogmottagningen i Umeå? Eva-Maj Karlsson (C)
 • 02:33:38 Interpellation 50-17 Hur ser handledningen ut för sjuksköterskestudenter i Västerbottens läns landsting? Carin Hasslow (L)
 • 02:47:11 Interpellation 51-17 Hur ser demensvården ut i Västerbottens läns landsting. Carin Hasslow (L)
 • 02:59:21 Utdelning av Folkhälsopriset 2017