Fullmäktige 3/10 -17, em

Tid: 01:27:32, Publicerad: 2017-10-03 12:28

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:57 Motion 19-16 från Marianne Normark (L) m.fl. Akademiska vårdcentraler ett lyft för primärvården.
 • 00:13:24 Motion 22-16 från Henrik Agerhäll (-). Anmälning av betal¬ningsodugliga för deportation.
 • 00:14:09 Motion 26-16 från Marianne Normark (L) m.fl. Ungdomsmottag¬ning via mobiltelefonen.
 • 00:20:43 Utökning av budgetram 2018.
 • 00:23:41 VLL Innovation AB. Ägartillskott 2017-2018.
 • 00:31:18 Valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige 2018.
 • 00:32:25 Förberedelse för bildandet av Regionkommun 2019. Den nya organisationens namn.
 • 00:33:06 Redovisning av partistödets nyttjande 2016 samt utbetalning 2018.
 • 00:33:54 Landstingsfullmäktige. Sammanträdestider och kungörelseannonsering 2018.
 • 00:34:55 Valärenden.
 • 00:35:24 Besvarande av frågor.
 • 00:42:07 Handlingar för kännedom.
 • 00:42:21 Interpellation 42-17 från Ewa-May Karlsson (C). Begränsa spridningen av antibiotikaresistens?
 • 00:54:43 Interpellation 43-17 från Marianne Normark (L). Helhetsgrepp mot äldres undernäring.
 • 01:12:31 Interpellation 44-17 från Nicklas Sandström (M). Virtuella vårdrum, även i städer?