Fullmäktige 3/10 -17, förmiddag

Tid: 03:31:30, Publicerad: 2017-10-03 10:02

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:14 Sammanträdets öppnande, upprop och formalia.
 • 00:07:58 Revisorernas rapport till landstingsfullmäktige.
 • 00:11:53 Interpellation 33-17 från Birgitta Nordvall (KD). Är IT säkerheten säker i landstinget?
 • 00:29:45 Interpellation 34-17 från Birgitta Nordvall (KD). Konsekvenser av långa vårdköer!
 • 00:56:55 Interpellation 35-17 från Niklas Sandström (M). När slipper patienter vänta över ett år på en hörapparat?
 • 01:13:56 Interpellation 36-17 från Marianne Normark (L). Svikna löften om barn- och ungdomspsykiatrin.
 • 01:46:25 Interpellation 37-17 från Carin Hasslow (L). Trygghet på sjukhusen.
 • 02:01:18 Interpellation 38-17 från Marianne Normark (L). Långa utryckningstider till vissa orter.
 • 02:25:26 Interpellation 39-17 från Carin Hasslow (L). Vem ansvarar för stöd till barn vid nära anhörigs sjukdom?
 • 02:46:03 Interpellation 40-17 från Lena Riedl (M). Flera bottenplaceringar för Barn- och ungdomspsykiatrin.
 • 03:12:40 Interpellation 41-17 från Marianne Normark (L). Sjuksköterske- och läkarsituationen inför hösten 2017.