Fullmäktige 21/6 -17, förmiddag

Tid: 03:18:22, Publicerad: 2017-06-21 09:49

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

  • 00:00:27 Sammanträdet öppnas. Upprop.
  • 00:03:49 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Lån för finansiering av flygplan.
  • 00:15:03 Utökad budgetram 2017 för läkemede.l
  • 00:18:00 Medel för prioriterade engångssatsningar 2017.
  • 01:00:59 Patientavgifter 2018, avgiftsfria besök för ungdomar 20-22 år med psykisk ohälsa.
  • 01:05:38 Landstingsplan 2016-2019. Ändring av ekonomiskt mål 2017, årlig plan och budget för 2018.