Fullmäktige 20/6 -17, eftermiddag

Tid: 04:00:49, Publicerad: 2017-06-20 15:01

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:54 Motion 18-2016 från Nicklas Sandström (M). Ny tjänst för att primärvården ska få snabb konsultation av sjukhusspecialister
 • 00:10:48 Motion 20-2016 från Nicklas Sandström (M), mfl. Inrätta en utskrivningsavdelning i samverkan mellan landsting och kommun.
 • 01:21:00 Motion 21-2016 från Jarl Folkesson (C). Inriktningsbeslut om närvårdsreform i Västerbotten.
 • 02:20:01 Norrlandstingens regionförbund. Ansvarsfrihet och årsredovisning 2016
 • 02:21:05 Samordningsförbundet Lycksele-Malå, Umeåregionen, Skellefteå-Norsjö. Ansvarsfrihet 2016
 • 02:22:41 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Ansvarsfrihet, årsredovisning 2016, samt budget 2018 och verksamhetsplan
 • 02:24:06 VLL Innovation AB, årsredovisning och ansvarsfrihet 2016
 • 02:25:04 Delårsrapport per april 2017
 • 02:45:04 Fastighetsutvecklingsplan för VLL 2015-2025
 • 02:59:41 Ansökan om bildande av regionkommun.
 • 03:21:38 Finanspolicy för Västerbottens läns landsting
 • 03:46:14 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Revidering av förbundsordning.