Fullmäktige 20/6 -17, förmiddag

Tid: 03:24:57, Publicerad: 2017-06-20 09:56

Direktsändning från landstingsfullmäktige. OBS, bildproblem i 40 minuter!

Innehållsförteckning

  • 00:00:41 Sammanträdet öppnas. Formalia. (Bildproblem i 40 minuter)
  • 00:08:32 Interpellation 24-2017, Nicklas Sandström (M), mfl Åtgärder för att få ett stopp på bollandet med sjuka äldre.
  • 00:48:14 Revisorernas rapport till landstingsfullmäktige
  • 00:53:50 Interpellation 25-2017 från Andreas Löwenhöök (M): Ska Västerbottens kvinnor föda i Umeå i sommar?
  • 01:08:11 Interpellation 26-2017 från Nicklas Sandström (M): Allt längre vårdköer – vad gör den politiska majoriteten?
  • 01:38:27 Interpellation 27-2017 från Carin Hasslow (L): Hur ser utvecklingen ut för stressrehabiliteringen i länet?
  • 01:57:12 Interpellation 28-2017 från Carin Hasslow (L): Hur blir det med centraliseringen av ÖNH?
  • 02:22:21 Interpellation 29-2017 från Marianne Normark (L): Hur ska sjukvården klara sjuksköterskebemanningen i sommar?
  • 02:42:21 Interpellation 30-2017 från Jens Wennberg (L): Drogtestning av ungdomar!
  • 03:13:48 Interpellation 31-2017 från Per Hörnsten (M): Kommer medicin¬historiska museet få sina utlovade ersättningslokaler?