Fullmäktige 26/4 -17, eftermiddag

Tid: 00:41:10, Publicerad: 2017-04-26 11:14

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

  • 00:00:31 Valärenden.
  • 00:00:52 Besvarande av frågor. Nr 2/2017 från Andreas Löwenhöök (M): PSA-prov på arbetstid.
  • 00:06:28 Besvarande av frågor från Liv Granbom (M): Varanmätaren CoaguChek.
  • 00:14:11 Handlingar för kännedom.
  • 00:14:35 Interpellation 21/2017 från Thommy Bäckström (L): Vill (S) ta nya tag för att klara personalförsörjningen?
  • 00:25:23 Interpellation 22/2017 från Betty-Ann Nilsson (KD): Landningsplats för ambulanshelikopter vid Malå sjukstuga?
  • 00:35:07 Interpellation 23/2017 från Betty-Ann Nilsson (KD): Jämlik vård till behövande i Västerbottens län.