Fullmäktige 25/4 -17, fm

Tid: 03:32:59, Publicerad: 2017-04-25 10:03

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:31 Sammanträdets öppnande
 • 00:01:56 Upprop, formalia
 • 00:05:22 Anmälan av interpellationer och frågor
 • 00:09:05 Interpellation 9/2017 från Ewa-May Karlsson (C): Inför KRY.se i landstinget
 • 00:32:03 Interpellation 10/2017 från Betty-Ann Nilsson, (KD): Synprövning av 5 1/2-åringar på BVC
 • 00:43:04 Interpellation 11/2017 från Anna-Karin Lundberg (KD): Frisk eller sjuk kyckling?
 • 01:12:59 Interpellation 13/2017 från Marianne Normark (L): Kris i barn- och ungdomspsykiatrin.
 • 01:50:03 Interpellation 14/2017 från Birgitta Nordvall (KD): Vad kostar patientskadorna?
 • 02:04:59 Interpellation 15/2017 från Birgitta Nordvall (KD); Vaccineras alla barn enligt BVCs vaccinationsprogram?
 • 02:13:48 Interpellation 16/2017 från Carin Hasslow (L): Hur kommer sommaren 2017 att se ut på Skellefteå lasarett?
 • 02:26:22 Interpellation 17/2017 från Liv Granbom (M): Nya arbetssätt på våra hälocentraler.
 • 02:39:10 Interpellation 18/2017 från Marianne Normark (L): Varför fullföljs inte de politiska besluten?
 • 02:49:31 Interpellation 19/2017 från Carin Hasslow (L): Hur ser cancerrehabiliteringen ut i Västerbotten?
 • 03:09:30 Interpellation 20/2017 från Daniel Ögren (C): Vad kan göras för att minska förlossningsskadorna i Västerbotten?