Fullmäktige 21/2 -17, em

Tid: 03:36:46, Publicerad: 2017-02-21 14:53

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:01:00 Motion 17-2015 från Carin Hasslow (L). Behov av ett hospice i Skellefteå
 • 00:10:35 Motion 8-2016 från Marianne Normark (L). Inför mobil röntgenverksamhet
 • 00:23:10 Motion 13-2016 Maria Kristoffersson (C). Samernas hälsa
 • 00:45:36 Behandling via internet. Tillämpning av patientavgift
 • 00:50:14 Specialkost, egenavgift
 • 00:51:00 Körkortsintyg på grund av medicinsk diagnos.
 • 00:52:01 Inera AB. Överlåtelse av aktier
 • 00:54:31 Regionbildning 2019, avslutande av deltagande i förberedelsearbete
 • 01:23:38 Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele.Permutation.
 • 01:24:15 Valärenden
 • 01:25:51 Besvarande av frågor
 • 01:28:54 Interpellation 4-2017 från Allians Västerbotten: Försöket med sex timmars arbetsdag
 • 02:17:35 Interpellation 5-2017 från Marianne Normark (L). Sjukhusmaten – en del i tillfrisknandet.
 • 02:35:32 Nr Interpellation 6-2017 från Nicklas Sandström (M) Införande av vaccination mot rotavirus.
 • 02:40:44 Interpellation 7-2017 från Marianne Normark (L) m.fl Dags att lägga ned Region Västerbotten.
 • 02:58:59 Interpellation 8-2017 från Birgitta Nordvall (KD) Psykisk ohälsa och drogproblematik bland ensamkommande barn.