Fullmäktige 21/2 -17, fm

Tid: 03:35:27, Publicerad: 2017-02-21 10:05

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:15 Sammanträdet inleds
 • 00:01:51 Formalia
 • 00:09:48 Revisorernas rapport
 • 00:14:09 Interpellation 48/2016 av Carin Hasslow (L): Bildande av länskliniker
 • 00:42:20 Interpellation 49/2016 av Henrik Agerhäll: Indrivning av vårdskulder
 • 00:54:57 Interpellation 54/2016 av Henrik Agerhäll: Representativ demokrati och regionbildning
 • 01:11:40 Interpellation 57/2016 av Carin Hasslow (L): Frågor kring vård för patienter med diabetes
 • 01:35:22 Interpellation 58/2016 av Carin Hasslow (L): Frågor kring vård i livets slutskede
 • 01:47:48 Interpellation 62/2016 av Carin Hasslow (L): Neddragning av vårdplatser på Skellefteå lasarett
 • 02:10:36 Nr Interpellation 632016 från Marianne Normark (L) Varken TV eller radio på sjukvårdssalar
 • 02:24:54 Interpellation 1/2017 från Marianne Normark (L) Landstinget är inte längre den självklara arbetsgivaren för sjuksköterskor.
 • 03:00:42 Interpellation 2/2017 från Henrik Agerhäll Rutiner kring rabatterad vård för utlänningar
 • 03:14:33 Interpellation 3/2017 från Birgitta Nordvall (KD) Varför slutar personalen?