Fullmäktige 16/11 -16, fm

Tid: 02:59:37, Publicerad: 2016-11-16 09:30

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:10 Upprop
 • 00:03:10 Delårsrapport
 • 01:20:25 Motion nr 9-2016 från Thommy Bäckström (L). Upphandling av resevaccinationstjänster
 • 01:36:19 Avgift för transport av avlidna
 • 01:37:25 Tandvårdstaxa 2017
 • 01:37:44 Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 2017-2021
 • 01:48:13 Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2018-2020
 • 01:48:31 Förnyat borgensåtagande för AB Transitio
 • 01:49:06 Science Park. Aktieägaravtal
 • 01:49:24 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Delårsrapport
 • 01:49:42 Norrlandstingens Regionförbund. Delårsrapport, verksamhetsplan och budgetramar 2017
 • 01:51:19 Besvarande av frågor
 • 02:04:18 Interpellation 59/16 från Karl-Gustav Lilja (KD) Blev förändringarna på ÖNH som det var tänkt?
 • 02:25:36 Interpellation 60/16 från Niklas Sandström (M) Urholkning av primärvårdens resurser
 • 02:47:43 Interpellation 61/16 från Niklas Sandström (M) Verkligt behov av skattehöjning utifrån den nya skatteutjämningen