Fullmäktige 15/11 -16, fm

Tid: 03:23:46, Publicerad: 2016-11-15 09:55

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:04 Sammanträdet öppnas
 • 00:01:58 Upprop, anmälan av interpellationer och motioner
 • 00:07:48 Revisorernas rapport
 • 00:13:26 Interpellation 45/16 från Ewa-May Karlsson (C) Sterilisering av män och kvinnor
 • 00:26:32 Interpellation 46/16 från Birgitta Nordvall (KD) Upphandling – en svår uppgift
 • 00:52:25 Interpellation 47/16 från Daniel Ögren (C) Klokt at driva en verksamhet med ständig underfinansiering
 • 01:22:19 Interpellation 51/16 från Ewa-May Karlsson (C) Hur tänker landstinget delta i ”Norsjö 2.0”?
 • 01:40:38 Interpellation 52/16 från Niklas Sandström (M) Ska avtalet med Sports Medicine sägas upp?
 • 01:52:52 Interpellation 53/16 från Birgitta Nordvall (KD) Diabeteshjälpmedel måste hämtas hos ombud
 • 02:15:42 Interpellation 55/16 från Marianne Normark (FP) Vad kostar sjuksköterskebristen under sommaren?
 • 02:34:03 Interpellation 56/16 från Marianne Normark (FP) Har det blivit bättre inom barn- och ungdomspsykiatrin?
 • 03:12:54 Utdelning av folkhälopris 2016