Fullmäktige - 27/9-16 -em

Tid: 03:39:12, Publicerad: 2016-09-27 14:54

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:02:25 Emma Ricklunds stiftelse, komplettering av bilaga till revisionsberättelse 2015
 • 00:02:56 Motion 16/2015 från Birgitta Nordvall (KD): Inför virtuell mottagning för unga med typ 1-diabetes.
 • 00:40:57 Motion 18/2015 från Carin Hasslow (L): Regionalt kunskapscentrum för psykiatri.
 • 00:54:05 Regional indelning – tre nya län. Yttrande.
 • 03:14:46 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförande.
 • 03:15:18 Innovationsprocesser i partnerskap och värdemodell.
 • 03:24:22 Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns landsting 2017-2020.
 • 03:32:19 Samordningsförbundet Umeåregionen. Ny medlem samt reviderad förbundsordning.
 • 03:32:34 Partistödets nyttjande samt utbetalning 2017. Redovisning.
 • 03:33:10 Sammanträdestider och kungörelseordning 2017.
 • 03:36:14 Besvarande av frågor.