Fullmäktige 21/6 -16 em

Tid: 03:43:21, Publicerad: 2016-06-21 14:39

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:17 Interpellation 35-2016 från Marianne Normark (L) Problemen kvarstår inom Barn- och ungdomspsykiatrin.
 • 00:32:23 Motion 11-2015 från Andreas Löwenhöök (M). Snabbspår för flyktingar med hälso- och sjukvårdskompetens.
 • 01:05:19 Motion 13-2015 från Petter Nilsson (SD). Nolltolerans mot oskuldskontroller.
 • 01:10:14 Motion 1-2016 från Jens Wennberg (FP). Utveckla undersköterskeutbildningen.
 • 01:30:00 Ansvarsfrihet, årsredovisning och budget 2017 samt verksamhetsplan för Kommunförbundet avancerad strålbehandling
 • 01:31:56 Ansvarsfrihet 2015 för Samordningsförbundet Umeå-Vännäs, Lycksele-Malå, Skellefteå-Norsjö
 • 01:33:27 Regionbildning, deltagande i förberedelsearbetet
 • 02:02:06 Science Park i Umeå AB. Bildande av bolag.
 • 02:14:36 Tobaco Endgame, Röfritt Sverige 2015. Strategi
 • 02:20:45 Fastighetsutvecklingsplan 2015-2025, revidering.
 • 02:28:17 Delårsrapport april 2016.
 • 03:13:33 Delårsrapport Hälsoval Västerbotten april 2016