Fullmäktige 21/6 -16 - fm

Tid: 03:22:08, Publicerad: 2016-06-21 09:53

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:20 Sammanträdet inleds, formalia.
 • 00:06:48 Revisionens representant Bert Öhlund.
 • 00:11:28 Interpellation 12-2016 från Henrik Agerhäll (-) Identifiering av påstått papperslösa som vill ha billig vård.
 • 00:32:35 Interpellation 13-2016 från Henrik Agerhäll (-) Indrivning av vårdskulder från EU-migranter.
 • 00:44:49 Interpellation 26-2016 från Ewa-May Karlsson (C) och Daniel Öhgren (C) Rekrytering av medarbetare.
 • 01:10:29 Interpellation 27-2016 från Thommy Bäckström (L) Konsekvenser av regeringens förslag om medfinansiering av sjukskrivningskostn
 • 01:36:52 Interpellation 28-2016 från Catharina Viktorsson (M) Utöka dagvården för cytostatikabehandling i Lycksele.
 • 01:48:03 Interpellation 29-2016 från Nicklas Sandström (M) Är tre akutsjukhus för många i ett län?
 • 02:03:36 Interpellation 30-2016 från Marianne Normark (L) Dubbelboende hotar studenterna.
 • 02:12:54 Interpellation 31-2016 från Carin Hasslow (L) Kontaktsjuksköterska.
 • 02:33:58 Interpellation 32-2016 från Carin Hasslow (L) Neddragningar av vårdplatser på kirurgi/ortopediska kliniken i Skellefteå.
 • 02:47:00 Interpellation 33-2016 från Marianne Normark (L) Sommaren 2016 vid akutmottagningen Norrlands universitetssjukhus.
 • 03:01:35 Interpellation 34-2016 från Carin Hasslow (L) Bemanning på akutmottagningen på Skellefteå lasarett 2016.
 • 03:12:20 Interpellation 35-2016 från Marianne Normark (L) Problemen kvarstår inom Barn- och ungdomspsykiatrin.