Fullmäktige 27/4 -16 em

Tid: 00:53:13, Publicerad: 2016-04-27 11:39

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

  • 00:00:15 Valärende
  • 00:00:57 Besvarande av frågor
  • 00:04:57 Interpellation 19/2016 av Carin Hasslow (L): Frågor kring AT- och ST-läkare.
  • 00:21:29 Interpellation 20/2016 av Petter Nilsson (SD): Demokratisk prövning av föreslagen storregion.
  • 00:40:58 Interpellation 23/2016 av Birgitta Nordvall (KD): Finns vakanta distriktsskötersketjänster på sjukstugorna?
  • 00:46:42 Interpellation 24/2016 av Birgitta Nordvall (KD): När kommer Västerbotten att få samma utförliga tillgång i patientjournalen som