Fullmäktige 26/4 -16 fm

Tid: 03:34:03, Publicerad: 2016-04-26 10:04

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:22 Formalia, anmälan av interpallationer och motioner. (OBS: Ljudproblem tom 17:e minuten)
 • 00:10:49 Interpellation 4/2016 av Niklas Sandström (M): Hur ser det strategiska prioriteringsarbetet ut?
 • 00:24:23 Interpellation 5/2016 av Carin Hasslow (L): Har konsekvensanalys gjorts när det gäller flytt av ÖNH-mottagning från Skellefteå o
 • 00:53:23 Interpellation 6/2016 av Marianne Normark (L): Är färre biomedicinska analytiker det framtidens sjukvård behöver?
 • 01:16:03 Interpellation 9/2016 av Birgitta Nordvall (KD): Alla barn ska ha fullständig vaccination.
 • 01:16:30 Interpellation 11/2016 av Daniel Öhgren (C): Är tilldelningen av ST-tjänster tillräcklig?
 • 01:27:52 Interpellation 14/2016 av Marianne Normark (L): Jourkomp, semesterskuld, mertid, övertid?
 • 01:40:58 Interpellation 15/2016 av Marianne Normark (L): Hur ska sjukvården klara sjuksköterskebemanningen i sommar?
 • 02:00:42 Interpellation 16/2016 av Jens Wennberg (L): Vad händer med rutinerna kring patientskulderna?
 • 02:17:15 Interpellation 17/2016 av Birgitta Nordvall (KD): Lika villkor för alla vårdgivare.
 • 02:32:48 Information om MONICA-studien. Distriktsläkare Patrik Wennberg