Fullmäktige 9/10 -18, eftermiddag

Tid: 01:33:50, Publicerad: 2018-10-09 12:35

Direktsändning från landstingsfullmäktige.

Innehållsförteckning

 • 00:00:00 Motion nr 19/17 från Petter Nilsson (SD). Stärk attraktiviteten för glesbygdsläkare
 • 00:25:43 Kommuninvest ekonomiska förening. Särskild medlemsinsats 2018
 • 00:26:55 Övertagande av ansvar för Regionförbundet Region Västerbottens bolag
 • 00:28:27 Lekmannarevision av samägda bolag
 • 00:29:25 Övertagande av Uminova Innovation ABs aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB
 • 00:30:05 Ansvaret för regional kollektivtrafik i regionkommunen
 • 00:31:30 Övertagande av Regionförbundet Region Västerbottens medlemskap i föreningar
 • 00:32:13 Regionfullmäktiges sammanträdestider 2019
 • 00:32:45 Valärenden
 • 00:33:45 Besvarande av frågor
 • 00:36:10 Handlingar för kännedom
 • 00:36:22 Interpellation nr 50/2018 från Birgitta Nordvall (KD). Hur långt är vi från ambulansflyg?
 • 00:50:00 Interpellation nr 53/2018 från Birgitta Nordvall (KD). Vad är planen för mer tillgänglig vård?
 • 01:07:08 Interpellation nr 51/ från Betty-Ann Nilsson (KD). Situationen vid kvinnokliniken i Lycksele
 • 01:22:34 Interpellation nr 52/2018 från Betty-Ann Nilsson (KD). Intern service i Lycksele