Världsprematurdagen Umeå - 17 November

Tid: 01:27:25, Publicerad: 2016-11-17 16:08

Sjukhusvård av ett litet barn – hur optimerar vi anknytning och medicinskt omhändertagande? * film ur ett föräldraperspektiv * nulägesbeskrivning och senaste forskningsrön Magnus Domellöf (Professor och överläkare, Umeå universitet), Ulrika Widding (Docent och universitetslektor, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet) * paneldiskussion med Aijaz Farooqi (Medicinskt ansvarig överläkare, Neonatalavdelningen, NUS), Magnus Domellöf, Ulrika Widding, Annika Nyholm (Vårdutvecklare och neonatalsjuksköterska, Neonatalavdelningen, NUS), Ing-Marie Marklund (Kurator Neonatalavdelningen, NUS), Charlotte Svensson (förälder, Prematurföreningen Västerbotten), Karin Lundström ((S) ordförande Hälso-och sjukvårdsnämnden, VLL)

Innehållsförteckning

  • 00:00:06 Magnus Domellöf professor och överläkare, Umeå universitet.
  • 00:06:14 Linda Olofsson, journalist, moderator
  • 00:07:55 Film ur ett föräldraperspektiv
  • 00:13:48 Magnus Domellöf professor och överläkare, Umeå universitet.
  • 00:30:10 Ulrika Widding, docent och universitetslektor
  • 00:46:45 Paneldiskussion
Mer från Föreläsningar
Se allt i Föreläsningar