27/2 Smärtdag

Tid: 02:51:52, Publicerad: 2020-02-27 17:06

Innehållsförteckning

  • 00:00:00 Omvårdnadsaspekter smärtpatienten inkl filterbyten samt uppföljning EDA. Anna Viklund Smärtsköterska NUS
  • 00:43:33 IDA. Mustapha Hapta Överläkare MLA Smärtcentrum NUS