Kontakt: 

Kommunikationsstaben Västerbottens läns landsting

redaktionen@vll.se

090-785 18 51